Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Det bedste fælleskab

i de bedste omgivelser

En by af haver i Brøndby

Brøndbyernes Haveby afd. 4 er det officielle navn. En ”sommerby” af kolonihaver, placeret midt i kommunen. En lille, men ualmindelig hyggelig by med 104 haver, hvoraf de fleste er placeret i rotunder, med 8 haver i hver.

Byen er omkranset af indbydende, grønne arealer og fire andre byer, alle en smule større end vores lille by.

Vores by har kun to asfalterede veje, med en mark imellem. Vejene fører frem til de enkelte rotunder, hvor der også er parkering. Færdsel på vejene foregår efter vejlovens regler og alle vores medlemmer er gode til at tage hensyn til både gående, legende børn og motionister.

Vi er nok lidt traditionsbundne i vores by, så sæsonstarten her bliver markeret med Dannebrog på den store by-flagstang, ligesom flaget sættes ved alle kalendermærkedage. Flaget stryges når sæsonen er slut og beboerne (modvilligt) flytter hjem til deres vinterhi.

Byen har naturligvis sit eget Byråd (den valgte bestyrelse), der efter anvisning fra beboerne i byen forvalter byens økonomi og sikrer, at alle offentlige love overholdes og følges.

Byen har sit eget Vurderingsudvalg, der med hård, men venlig hånd og efter anvisning fra Kolonihaveforbundet vurderer haver der kommer til salg.

Byen har eget Fællesarbejdsudvalg der sikrer, at byens fællesarealer og fælleshus altid fremstår i bedst mulig stand, så det forhåbentligt er en fryd for øjet, for både byens faste beboere og de gæster der kommer forbi.

Byen har sin egen Sportsforening der spiller petanque to gange om ugen, med både socialt samvær, by-mesterskab samt det store mesterskab, hvor alle byerne i området deltager.

Byen har også sit eget Festudvalg, der sikrer sociale tiltag med samvær for byens borgere, fx loppemarked og sommerfest.

Mange af byens aktiviteter foregår i og omkring vores særegne forsamlingshus, der er vokset ved knopskydning gennem årene. Huset kan, gennem sæsonen, lejes af byens beboere, til bl.a. runde mærkedage, konfirmationer og barnedåb, udover at bl.a. lægge ramme til sommerfesten for byens medlemmer.

Byen er i øvrigt tilknyttet Brøndby Kommunes affaldshåndtering og storskraldordning. Og byen har herudover egen grøntgård, hvor det er muligt at komme af med overskydende grønt fra haverne i små portioner – de store læs skal køres til kommunens genbrugsplads, et par kilometer uden for byen. Ja, vi ved det er angstprovokerende med den store verden udenfor, men sådan er reglerne.

Byen er simpelthen en dejlig og velfungerende by, fyldt med venlige beboere, der almindeligvis vil hinanden det godt, på enhver tænkelig måde.

Velkommen til vores by.

Om foreningen

Brøndbyernes Haveby afd. 4, er en forening med 104 haver, der blev stiftet den 8. december 1967. Opstarten skete i et samarbejde mellem Kolonihaveforbundet af Danmark og det, der dengang blev kaldt Statens Jordbrugsudvalg.

Her er både fri- og fællesarealer, her er både mark og skov, her er dådyr og harer helt ind i haverne, alt sammen med både togbane og motorvej i baggrunden. Vi er en lille grøn oase, kun 20 minutter fra København. Det er ganske fascinerende at være en del af dette eldorado for både krop og sjæl.

Nå, men til den mere kontante del af beskrivelsen.

Kolonihaveforbundets retningslinjer danner grundlag for foreningens vedtægter og øvrige love. Det er foreningens bestyrelse der skal sørge for, at lovene bliver overholdt, men med en pragmatisk og imødekommende tilgang, så haveforeningen fremstår som et fristed for beboerne, med afslapning, hygge og et sted jorden kan dyrkes med smukke prydplanter og årstidens afgrøder.

At være en del af en forening og det forpligtende fællesskab der følger, kræver at man reelt har lyst til at deltage. Deltage i generalforsamlinger, deltage i sammenkomster arrangeret af foreningen og måske deltage i hverdagen gennem forskellige, mindre udvalgsarbejder, til gavn og glæde for foreningen og dermed hinanden. Deltage skal man også i fx afdelingens fællesarbejde, hvor alle beboere er med til at holde foreningens fællesarealer og fælleshus og hvor kravet om fremmøde er 2 x 3 timer i sæsonen. Fællesarbejdet har også som mål, at skabe sociale relationer, et socialt sammenhold og at give mulighed for, at lære sine naboer og genboer at kende.

At være en del af et fællesskab udløser også, at der er et sæt vedtægter og ordensregler der skal overholdes. Heldigvis ikke svært at efterkomme her, da foreningens love og regler er meget enkle. De er naturligvis allerede udleveret til alle nuværende beboere og de bliver naturligvis også udleveret til alle ny-indflyttere.

Et kolonihavehus i foreningen er hverken et parcelhus eller et sommerhus. Derfor er der helt separate regler og love for størrelse af bebyggelse og ophold, nøje beskrevet (og dermed også reguleret) i den til enhver tid gældende kommunale lokalplan for vores område. Og lokalplanen er derfor vores fælles bibel, på godt og ondt.

Foreningens hverdag og økonomi varetages i øvrigt i dagligdagen af en medlemsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleant, valgt på foreningens årlige generalforsamling.

juli 2024

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
2
Afhentning af papir
8:00 - 18:00
Afhentning af plast
8:00 - 18:00
Afhentning af storskrald
8:00 - 18:00
3
Afhentning af pap
8:00 - 18:00
4
Afhentning af grønt
8:00 - 18:00
5
Tømning af restaffald og madaffald
8:00 - 18:00
Afhentning af glas
8:00 - 18:00
Afhentning af metal
8:00 - 18:00
6
7
8
9
Afhentning af plast
8:00 - 18:00
10
Afhentning af pap
8:00 - 18:00
11
Afhentning af grønt
8:00 - 18:00
12
Tømning af restaffald og madaffald
8:00 - 18:00
Afhentning af deponi
8:00 - 18:00
13
14
15
16
Afhentning af plast
8:00 - 18:00
17
Afhentning af pap
8:00 - 18:00
18
Afhentning af grønt
8:00 - 18:00
19
Tømning af restaffald og madaffald
8:00 - 18:00
Afhentning af glas
8:00 - 18:00
Afhentning af metal
8:00 - 18:00
20
21
Fællesarbejde kl. 09.00 til kl. 12.00
8:00 - 18:00
22
23
Afhentning af plast
8:00 - 18:00
24
Afhentning af pap
8:00 - 18:00
25
Afhentning af grønt
8:00 - 18:00
26
Tømning af restaffald og madaffald
8:00 - 18:00
Afhentning af deponi
8:00 - 18:00
27
28
29
30
Afhentning af papir
8:00 - 18:00
Afhentning af plast
8:00 - 18:00
Afhentning af storskrald
8:00 - 18:00
31
Afhentning af pap
8:00 - 18:00
1
2
3
4
Scroll to Top