Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Om os

OM Brøndby haveby Afdeling 4

Om foreningen

Brøndbyernes Haveby afd. 4, er en forening med 104 haver, der blev stiftet den 8. december 1967. Opstarten skete i et samarbejde mellem Kolonihaveforbundet af Danmark og det, der dengang blev kaldt Statens Jordbrugsudvalg.

Her er både fri- og fællesarealer, her er både mark og skov, her er dådyr og harer helt ind i haverne, alt sammen med både togbane og motorvej i baggrunden. Vi er en lille grøn oase, kun 20 minutter fra København. Det er ganske fascinerende at være en del af dette eldorado for både krop og sjæl.

Nå, men til den mere kontante del af beskrivelsen.

Kolonihaveforbundets retningslinjer danner grundlag for foreningens vedtægter og øvrige love. Det er foreningens bestyrelse der skal sørge for, at lovene bliver overholdt, men med en pragmatisk og imødekommende tilgang, så haveforeningen fremstår som et fristed for beboerne, med afslapning, hygge og et sted jorden kan dyrkes med smukke prydplanter og årstidens afgrøder.

At være en del af en forening og det forpligtende fællesskab der følger, kræver at man reelt har lyst til at deltage. Deltage i generalforsamlinger, deltage i sammenkomster arrangeret af foreningen og måske deltage i hverdagen gennem forskellige, mindre udvalgsarbejder, til gavn og glæde for foreningen og dermed hinanden. Deltage skal man også i fx afdelingens fællesarbejde, hvor alle beboere er med til at holde foreningens fællesarealer og fælleshus og hvor kravet om fremmøde er 2 x 3 timer i sæsonen. Fællesarbejdet har også som mål, at skabe sociale relationer, et socialt sammenhold og at give mulighed for, at lære sine naboer og genboer at kende.

At være en del af et fællesskab udløser også, at der er et sæt vedtægter og ordensregler der skal overholdes. Heldigvis ikke svært at efterkomme her, da foreningens love og regler er meget enkle. De er naturligvis allerede udleveret til alle nuværende beboere og de bliver naturligvis også udleveret til alle ny-indflyttere.

Et kolonihavehus i foreningen er hverken et parcelhus eller et sommerhus. Derfor er der helt separate regler og love for størrelse af bebyggelse og ophold, nøje beskrevet (og dermed også reguleret) i den til enhver tid gældende kommunale lokalplan for vores område. Og lokalplanen er derfor vores fælles bibel, på godt og ondt.

Foreningens hverdag og økonomi varetages i øvrigt i dagligdagen af en medlemsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleant, valgt på foreningens årlige generalforsamling.

Scroll to Top