Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Løsøreberegning samt løsøreattest 2019

Løsøreberegning samt løsøreattest 2019

Vejledning og regler vedr. ansættelse af løsøreværdi samt udfyldelse af
løsøreattester ved salg af kolonihavehus

Hvad er løsøre
Alt hvad der ikke er mur- og nagelfast i de bygninger man overtager på den lejede grund. Altså alt hvad der kan fjernes uden at forringe hverken bygningskonstruktion, de faste installationer og deres ledningsføring såvel ude som inden samt kloakinstallation og dennes rørføring.

Eksempler på løsøre er bl.a. møbler, køkkenservice, el-apparater, hårde hvidevarer, gardiner, gulvtæpper, værktøj, og haveredskaber…

Løsøreværdiberegning
Når en kolonihave er vurderet af afdelingens vurderingsudvalg, er der mulighed for at tillægge vurderings-prisen et beløb for det løsøre som sælger lader følge med handlen.

Følgende overordnede regler gælder for denne værdiansættelse:
-Løsørebeløbet kan maksimalt udgøre 20% af den vurderingspris, som afdelingens vurderingsudvalg beregner for kolonihaven. Herudover er der en kontant begrænsning, nemlig at de 20% maksimalt kan udgøre i alt 65.000 kroner.

Muligheden for at få en tillægspris for løsøre forudsætter dog, at værdien for hver enkelt løsøredel er prissat realistisk (se under udfyldelse af løsøreattest nedenfor). Der kan aldrig forlanges et højere beløb for løsøre, end det beskrevne løsøre er prissat til, uanset 20%-reglen og/eller 65.000 kroners reglen.

Husk: Køber er på ingen måde forpligtet til at overtage det beskrevne løsøre, hverken i sin helhed, eller til den pris sælger ønsker for løsøret. En egentlig forhandling kan altså her komme på tale, for at finde det beløb som sælger kan opnå for sit beskrevne løsøre.

Løsøreattest
Ved salg skal sælger altid udfylde en løsøreattest, der beskriver hver enkelt stykke løsøre der følger med handlen, altså hvad der i hver enkelt rum af kolonihavehuset bliver stående og sælger derfor ønsker skal følge med i handlen i handlen.

  • for inventar beskrives art og udseende, fx ”sort lænestol med læderhynder”, ”stribede gardiner med ophæng” og ”tre kobberlysestager samt tre glasvaser”
  • for hårde hvidevarer er det et krav, at mærke og model beskrives, inkl. alder på hvidevarerne
  • for køkkenservice beskrives mærke eller udseende samt antal dele for hver enkelt art, altså kopper, underkopper, tallerkener, knive, gafler og så videre
  • for værktøj beskrives alene elektrisk og/eller batteridrevet værktøj

Løsøreattesten skal i øvrigt afleveres i underskrevet stand (sælgers underskrift) til afdelingens formand, inden afdelingens vurderingsudvalg kan rekvireres og dermed værdiansætte havens handelspris.

Scroll to Top