Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Vurderingsudvalget

VURDERINGSUDVALGET

Når I engang skal sælge jeres kolonihave, ha’ den vurderet af en eller årsag eller ha’ ændret ejerforholdet, så skal I tage fat i Vurderingsudvalget.

Medlemmerne af udvalget har været på adskillige vurderingskurser, så de med faglighed kan kigge på jeres kolonihavehus og udregne værdien af det, efter Kolonihaveforbundets gældende regler.

Vurderingsudvalget kigger blandt andet på husets stand, hvad er det bygget af, hvilken type fundament hviler huset på, hvor mange år har huset på bagen, hvornår er dele eller hele huset blevet renoveret, hvordan er huset isoleret, hvilke vinduestyper er huset bestykket med, badefaciliteter, tagrender, haveanlæg og meget mere, som herefter udgør de elementer der danner grundlag for den pris, som udvalget regner sig frem til at jeres hus er værd.

I øvrigt er det en forudsætning, at jeres bebyggelse er lovlig, før udvalget kan foretage en vurdering. Besigtigelse vedr. lovlighed foretages af en eller flere medlemmer af byggeudvalget, med erfaring og baggrund i bl.a. den gældende kommunale lokalplan, som udstikker retningslinjerne for lovlig bebyggelse. Så inden Vurderingsudvalget skal rekvireres, skal I tale med bestyrelsen om en besigtigelse af de bygninger I har på grunden.

Kontaktpersonerne til Vurderingsudvalget kan findes på foreningens hjemmeside og på de nyhedsbreve der regelmæssigt sendes til medlemmerne i afdelingen.

Vurderingsudvalget kan fanges på mail: vurdering@broendbyhavebyafd4.dk

Scroll to Top