Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Nyheder og information

Nyheder og information

Kære alle,

Så atter et nyhedsbrev fra den forgangne måned.

Postkasser.

Der er stadig haver der ikke har postkasse ved haveloddet. Vi opfordrer derfor igen til at alle etablerer en postkasse, uden for haveloddet, så de er nemme at ”fodre” ved uddelinger af information til jer medlemmer.  

Byggeri.

Der er til stadighed medlemmer der bygger om og bygger til. Godt for det. Men desværre glemmer I ofte, at al byggemateriale skal holdes på eget havelod. Rotunden skal holdes helt fri og skal ikke bruges som bygge- eller affaldsplads, eller hvirvle rundt og lande i de omkringliggende haver. Husk også at tage det fornødne hensyn til hvornår og hvordan I kan bygge og dermed støje, med mindst mulig gene for naboerne.

Generalforsamling.

På den netop overståede ekstraordinære generalforsamling fremkom der flere henstillinger til at tonen i dialogen skal ændres, så ikke nye medlemmer bliver skræmt over at deltage i generalforsamlinger fremover. Vi ved godt, at der er mange medlemmer med stor veneration for foreningstanken og vores afdeling i særdeleshed og at det ind i mellem giver en lidt spids tone.

Heldigvis hjalp opsangen hjalp på dagen betragteligt og vi sluttede af i en konstruktiv og munter med en masse grin til følge. Befriende at opleve. Bestyrelsen satser på, at kommende generalforsamlinger afvikles i samme positive ånd.

Marken ved og ud mod Mosebjergvej mellem afd 7 og afdeling 4.

Vokser vildt og det har været en udfordring at finde ud af ejerforholdet og dermed ansvar for pasning og rydning – ejerforholdet er nemlig skiftet mellem forskellige styrelser gennem de sidste år. Nu er det lykkedes for os at udrede ejerforholdet og bestyrelsen er i dialog om en renovering af marken, således den fremstår nydelig og ryddelig, med et ordentlig udsyn til Mosebjergvej.

Foreningens havearkiv.

Bestyrelsen er begyndt at gennemgå foreningens havelods arkiv og har konstateret, at der en del mangler. Og vi skal ha’ rettet op på de senere års udeladelser, således at havesalg fremover foregår efter de retningslinjer der er udstukket af Kolonihaveforbundet.

Bestyrelsens hverdag.

Er fortsat noget udfordret. En del havelodder mangler at få afsluttet byggerier med en endelig godkendelse. Der er havelodder, der ikke er holdt/vedligeholdt og ryddelige jf. ordensreglerne. Dette ser vi også på. Naboklager er et nyt emne vi har måtte tage fat om, men indtil nu, heldigvis, med en positivt og imødekommende afslutning. Man kan løse meget med dialog.

Vurderingskursus

Foreningen sender to personer på vurderingskursus lørdag den 29. juni. Der laves brush up på vurderingsregler for hele bestyrelsen, fra en vurderingsinstruktør vi booker ind fra Hovedstadens Vest Kreds.

Petanque

Lørdag den 13. juli 2019 kl. 10.00 er der intern afdeling 4 petanqueturnering, hvor alle kan møde op og deltage.

Vinderne af denne turnering repræsenterer vores afdeling i den store turnering, der spilles mellem alle kolonihave-afdelingerne i Brøndby.

Ved den interne turnering er foreningen vært for en udskænkning af to øl eller to sodavand til foreningens medlemmer der kommer forbi og hepper. Øvrig forplejning meldes ud af festudvalget i samarbejde med vores interne petanque klubber.

Skriv allerede nu også den 31. august i kalenderen – der afholdes den store fælles turnering mellem alle Brøndby foreningerne.

Petanque folket henstiller til, at hvis nogen observerer løse hunde på petanquebanerne, tager man fat i hundeejeren for en snak om hvordan afdelingens regler er for hunde – nemlig at de skal færdes i snor og at petanquebanerne naturligvis er ikke en legeplads for hunde !

Nyt fra fællesudvalget

Vi har fundet endnu en dato, hvor det bliver muligt at komme på fællesarbejde, nemlig søndag den 21. juli, fra klokken 9.00 – 12.00. Skriv dagen i kalenderen, hvis I alligevel er i jeres have og gerne vil afholde jeres fællesarbejde, få en kop kaffe og socialiserer lidt med et par genboer I måske endnu ikke har hilst på. Vi sørger selvfølgelig for frugt, småkager, øl og vand udover kaffen og det skal ikke koste jer en femøre…..

Se ellers opdatering i den separat vedlagte og omdelte orientering fra os i Fællesudvalget.

Vi ses derude.

Scroll to Top