Brøndbyernes haveby

Afdeling 4

Nyt fra fællesudvalget

Senior gardener cutting a tree in a garden.

Nyt fra fællesudvalget

Kære medlemmer i afdeling 4.

Hermed en opdateret hilsen til alle fra afdelingens nye fællesarbejdsudvalg, med datoer til fællesarbejde i 2019 og lidt om de opgaver vi allerede har udført og dem vi ved kommer til:

Søndag den 5. maj 2019 – klokken   10.00 – 13.00

 • På jordstien (populært kaldet ”lortestien”) op mod skoven, mellem Stjernestien og Venusstien, skal de buske og træer der generer græsmandens kørsel beskæres kraftig, så de ikke vokser ind over stien.
 • For enden af Venusstien (forlængelse af ”lortestien”, gangareal/sti mod afdeling 7), har vi et bælte, der trænger til at blive beskåret kraftigt (specielt vildroserne/brombærrene), så både græsmanden og de gående undgår at få grene m.v. i hovedet.
 • For enden af Venusstien (ud for sidste have på højre hånd) er det er stort buskads. Dette skal skære ind, så hækken til den sidste have kommer ordentligt fri og kan klippes.
 • De hvide cementkummer i indkørslerne til Stjerne- og Venusstien skal luges for ukrudt.
 • Det store bed mod Mosebjergvej: På hjørnet af bedet/Stjernestien står den en stor vildrose – den skal beskæres, så man kan se gående, cyklende og kørende ned ad Mosebjergvej, når man i bil skal svinge ud fra Stjernestien.
 • Bedet skal ryddes for løse, nedfaldne grene.
 • Forefaldende manuel ukrudtsbekæmpelse.

Medbring gerne grensakse/beskærersakse.

Onsdag den 22. maj – klokken 17.00 – 20.00

 • Vi skal ha’ malet alle sten på Stjernestien hvide. (vi mangler de øverste to rotunder)
 • Vi skal ha’ malet sorte numre (1-8, 9-16, 17-24 osv.) på alle hvide sten på Venusstien, ud for de enkelte rotunder.
 • Vi skal ha’ trimmet træer og buske på Venusstien, i det bevoksede bælte ud mod marken, hvor græsmanden skal kunne komme til at slå græs.
 • De hvide sten for enden af vores areal, ved indkørslen til ringstien, skal ha’ fjernet alt det jord der er dænget op på dem, så vi kan male dem hvide efterfølgende.
 • Sorte plastrør der ligger langs vores container skal saves op i stykker på 1-1½ meter og køres på genbrugspladsen.

Onsdag den 19. juni – klokken 17.00 – 20.00

 • Vi skal ha’ studset toppene på en del af hækkene rundt om affaldscontainerne – og klippet lidt ind på indvendig side af hækkene, så ikke skraldemændene klager over at de ikke kan få containerne ud og ind.
 • Vi skal ha’ ryddet ukrudt omkring og under affaldscontainerne på stierne.
 • Vi skal ha’ ryddet ukrudt m.v. omkring og foran fælleshuset.
 • Vi skal ha’ malet sorte tal på de hvide rotundesten på Stjernestien, lig Venusstien.

Søndag den 21. juli – klokken 9.00 – 12.00

 • Oprydning og fjernelse af ukrudt på arealet foran og omkring fælleshuset.
 • Studsning af udvalgte træer på stierne, dels for græsmandens skyld, dels for at hindre at træerne voksen ved skud nede på stammen.
 • Beplantning mod Venusstien ved indkørslen, bæltet mod den lille mark, skal klippes markant ind.
 • Beplantning i kummer ved udkørslen fra begge stier skal klippes let ned.
 • Kanter og ukrudt ved petanquebanen ordnes.
 • Fortovet mod Mosebjergvej skal renses for ukrudt – vi nåede halvdelen.

Søndag den 25. august – klokken 10.00 – 13.00

 • Resten af krudt m.v. fjernes på fortovet mod Mosebjergvej
 • Betonelement (top + ring) fjernes for enden af fodboldbanen – ingen ved rigtigt hvorfor de ligger der og de tjener ikke noget synligt eller logisk formål, skrev vi tidligere.

Men nu ved vi det – Der er faktisk en brønd nedenunder opdagede vi, da vi fik fjernet jord og græs, så vi skal ha’ målt den indvendige kegle i brønden, så vi kan købe det helt rigtige armerede betondæksel.

 • Et par af træerne på de to stier kan godt tåle en ekstra tur med ørnenæbbet, til glæde for græsmanden.
 • Græsstien for enden af Venusstien (til højre mod afdeling 7) trænger endnu engang til at blive klippet kraftigt ind, specielt bevoksningen af brombær og vildroser – også her til glæde for græsmanden.

Søndag den 22. september – klokken 10.00 – 13.00

 • Vi skal ha’ kigget på og evt. renset op under de enkelte kloakriste på stierne.
 • Opgaverne lægges ud på hjemmesiden, facebook og hænges op i udhængsskabet, i god tid inden fællesarbejdet

Søndag den 13. oktoberklokken – 10.00 – 13.00

 • Opgaverne lægges ud på hjemmesiden, facebook og hænges op i udhængsskabet, i god tid inden fællesarbejdet

-Fællesarbejdsudvalget har udover selve fællesarbejdet også påtaget sig at kigge på et par af de større udfordringer, både nu og på sigt. Det er projekter som bestyrelsen og medlemmerne skal være enige om at afsætte penge til i foreningens regnskab/budget. Vi vil naturligvis løbende informere bestyrelsen om vores overvejelser, således bestyrelsen, blandt andet via vores input, kan træffe eller indstille de rigtige beslutninger, både økonomisk og kvalitetsmæssigt.

 1. Vi taler med den lokale gartner om hvordan vi bedst får etableret en effektiv pasning af bedet/træstykket ud mod Mosebjergvej, så vi ikke skal bruge alle foreningens frivillige kræfter på at trimme skovbunden, hver gang der er fællesarbejde. Og så skal vi ha’ rodfræset træstubben for enden af fodboldbanen. (er bestilt hos en gartner)
 2. Vi kigger også på alle asfaltbelægninger på foreningens to veje, Stjernestien og Venusstien – vi kan se, at der flere steder er tegn på markant slitage. (vi starter med at indhente tilbud efter besigtigelse af vejene, bl.a. hos kommunen – arbejdet igangsættes løbende over en 5-års periode og i forhold til en professionel anbefaling)
 3. Vi tager en dialog med kommunen om den kommende påbudte udvidelse af kildesorteringen. I første omgang drejer det sig om placering af beholdere til organisk materiale, formentlig ved hver enkelt container der er placeret på vores to stier. Dialogen vil være om både det praktiske i kildesorteringen, om det praktiske i placering af beholdere og om det praktiske i en evt. udvidelse af de nuværende arealer på stierne, hvor vi har affaldscontainere stående til brug for de enkelte rotunder. (igangsættes 2019)
 4. Vi tager en dialog med kommunen om de generelle krav til indretning af areal og afhentning af de nuværende specialcontainere, som p.t. er etableret ved siden af grøntgården, herunder anlæggelse af et antal kørefliser det sidste stykke mellem grusvej og nuværende flisebelægning. (igangsættes 2019)
 5. Vi skal måske etablere et hegn bag containerne (i forlængelse af grøntgården) og vi skal ha’ reetableret hele bagsiden af grøntgården med nye og kraftigere/bedre funderede stolper og brædder. (tilbud indhentes / igangsættes 2019)
 6. Vi skal afsøge mulighederne for reparation af grusvejen. Flere tilbud og ideer til bedst mulige løsning indhentes. (indgår i en generel dialog med kommunen omkring renovation i efteråret 2019/foråret 2020)
 7. Vi skal ha’ planlagt en lettere renovering af ”pissoir-bygningen”, med genopretning af rum på bagsiden samt ny beklædning i et vist omfang. (planlægges 2019, igangsættes foråret 2020)

(listen er ajourført og opdateret den 29. maj, 9. juni, 21. juni, 26. juni og 20. august 2019)

😊 Michael – have 4, Jørgen – have 103 og John – have 53

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.